Thư viện đã thiết kế

Thiết kế Tờ rơi Aphakids

Tên khách hàng Anphakids Hình thức Tờ rơi Tên sản phẩm Tờ rơi Anphakids Chi phí dự tính 350.000vnđ – 500.000vnđ  Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Cơ bản Mã ý tưởng TKLG0013 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế Standee Aphakids

Tên khách hàng Anphakids Hình thức Standee Tên sản phẩm Standee Anphakids Chi phí dự tính 500.000vnđ – 1.000.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Phức tạp Mã ý tưởng TKLG0013 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế backdrop Aphakids

Tên khách hàng Anphakids Hình thức Backdrop Tên sản phẩm Backdrop Anphakids Chi phí dự tính 500.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Trung bình Mã ý tưởng TKLG0013 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế cover fanpage NoBi

Tên khách hàng Nobi Hình thức Banner Tên sản phẩm Banner Nobi Chi phí dự tính 350.000vnđ – 500.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Trung bình Mã ý tưởng TKLG0013 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế cover Meoly’shop

Tên khách hàng Meoly’shop Hình thức Banner Tên sản phẩm Banner Meoly’shop Chi phí dự tính 500.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Trung bình Mã ý tưởng TKLG0013 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế ava Meoly’s shop

Tên khách hàng Meoly’s shop Hình thức Avata Tên sản phẩm Avata Meoly’s shop Chi phí dự tính 350.000vnđ – 500.000 vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Phức tạp Mã ý tưởng TKLG011 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế ava Mẹ và Bé

Tên khách hàng Mẹ và Bé Hình thức Avatar Tên sản phẩm Avatar Mẹ và Bé Chi phí dự tính 350.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Phức tạp Mã ý tưởng TKLG006 Yêu cầu khác Không có    

Thiết kế poster VIAGS

Tên khách hàng VIAGS Hình thức Poster Tên sản phẩm Poster VIAGS Chi phí dự tính 500.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Cơ bản Mã ý tưởng TKLG002 Yêu cầu khác Không có  

Thiết kế tờ rơi Math Express

Tên khách hàng Math Express Hình thức Tờ rơi Tên sản phẩm Tờ rơi Math Express Chi phí dự tính 500.000vnđ Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Cơ bản Mã ý tưởng TKLG004 Yêu cầu khác Không có    

Thiết kế logo công ty JDI

Tên khách hàng JDI Hình thức Logo Tên sản phẩm Logo JDI Chi phí dự tính 2.000.000 – 5.000.000 vnd Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày Độ khó Phức tạp Mã ý tưởng TKLG006 Yêu cầu khác Không có  

Contact Me on Zalo
Gọi tư vấn viên
Bản đồ