Cửa hàng (44)

View as
 • Backdrop Basic

  2.000.000 
  • 1 Phương án thiết kế
  • 2 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Backdrop VIP

  4.000.000 
  • 3 Phương án thiết kế
  • 3 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Background Basic

  2.000.000 
  • 1 Phương án thiết kế
  • 2 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Background VIP

  4.000.000 
  • 3 Phương án thiết kế
  • 3 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Banner Basic

  2.000.000 
  • 1 Phương án thiết kế
  • 2 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Banner VIP

  4.000.000 
  • 3 Phương án thiết kế
  • 3 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Bao bì Basic

  2.500.000 
  • 1 Phương án thiết kế
  • 2 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Bao bì VIP

  5.000.000 
  • 3 Phương án thiết kế
  • 3 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF
 • Bìa sách Basic

  2.000.000 
  • 1 Phương án thiết kế
  • 2 Lần chỉnh sửa
  • Thời gian hoàn thành 3 ngày
  • Bàn giao file AI, PDF, PNJ, PDF