Giá thiết kế card visit – danh thiếp

STT Nội dung

 

Thời gian thực hiện Đơn giá/ 1 thiết kế
1. TK Namecard gói Silver – 1 Demo

-Thiết kế không yêu cầu cao về tính thẩm mỹ.

Khách hàng đã có ý tưởng sẵn về thiết kế

-Đưa ra 1 demo và 2 lần chỉnh sửa

-Đưa đầy đủ thông tin mà khách hàng yêu cầu lên card visit.

-Sử dụng đối với khách hàng đã có mẫu card visit cần thực hiện.

-Hỗ trợ thay tên với giá 50,000 VND/1 trên

3 – 5 Ngày 600,000
2.

 

TK Namecard gói Gold – 2 Demo

-Đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm

Khách hàng cần nhiều lựa chọn trong phong cách thiết kế

-Đưa ra 2 demo và 2 lần chỉnh sửa

-Khách hàng được nhận tư vấn về trình bày, bố cục, màu sắc của card visit.

-Hỗ trợ chỉnh sửa sản phẩm 2 lần.

-Hỗ trợ thay tên với giá 50,000 VND/1 trên

5 – 7 Ngày 720,000
3. TK Namecard gói Diamond – 3 Demo

-Đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm

Khách hàng được nhận tư vấn về trình bày, bố cục, màu sắc của card visit.

-Khách hàng cần nhiều lựa chọn trong phong cách thiết kế

-Đưa ra 3 demo và 2 lần chỉnh sửa

-Khách hàng được lựa chọn mẫu card dựa trên 2-3 mẫu mà chúng tôi cung cấp.

-Hỗ trợ chỉnh sửa sản phẩm 2 lần.

-Hỗ trợ thay tên với giá 50,000 VND/1 trên

7 – 10 Ngày 840,000
Contact Me on Zalo