ThegioiDoHoa.com

- 01

TƯ VẤN ĐỊNH VỊ

Tiếp cận, tư vấn, đặt tên thương hiệu và xây dựng giá trị cốt lõi chiến lược cạnh tranh.

- 02

xây dựng thương hiệu

Xây dựng chân dung, tính cách, mascot….mọi thứ minh họa trực quan về thương hiệu.