TechLeader: Trường Phạm

TechLeader: Trường Phạm

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế đa dạng các sản phẩm từ thiết kế quảng cáo, in ấn, thiết kế nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp. Am hiểu về nhiếp ảnh Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lighroom, phần mềm thiết kế như Illustrator… Kinh nghiệm: Tốt nghiệp chuyên […]

Ideas, Sketcher: Trung Trâu

Ideas, Sketcher: Trung Trâu

Kỹ năng chuyên môn: Lên ý tưởng thiết kế sáng tạo Vẽ phác thảo thiết kế ấn tượng, chuyên nghiệp Am hiểu về nhiếp ảnh Am hiểu chuyên sâu về thiết kế đồ họa (bố cục, màu sắc, typography…) Nhạy bén xử lý các thiết kế của khách hàng

Motion Graphic: Trang Ái

Motion Graphic: Trang Ái

Kỹ năng chuyên môn: Chuyên thiết kế mảng Motion Graphic Am hiểu về thiết kế, nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator… Được đào tạo chuyên sâu về đồ họa chuyển động, đồ họa 3D.

VFX: Hiệp gà

VFX: Hiệp gà

Kỹ năng chuyên môn: Am hiểu về nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Illustrator. Thành thạo thiết kế 3D, VFX, xử lý hiệu ứng sống động cho ảnh. Có kỹ năng chuyên sâu về thiết kế đồ họa chuyển động. Các […]

3D, VFX: Đạt To

3D, VFX: Đạt To

Kỹ năng chuyên môn: Chuyên thiết kế mảng đồ họa 3D, hiệu ứng hình ảnh chuyên nghiệp. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator… Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm Am hiểu chuyên sâu về nhiếp ảnh, đồ họa

Designer: Ngọc Anh

Designer: Ngọc Anh

Kỹ năng chuyên môn: Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom. Am hiểu về nhiếp ảnh Được đào tạo bài bản về thiết kế Có kiến thức chuyên sâu về màu sắc, bố cục thiết kế.

Designer: Nam Con

Designer: Nam Con

Kỹ năng chuyên môn: Có tư duy kĩ thuật tốt về màu sắc, bố cục thiết kế, ánh sáng, hiệu ứng Thành thạo phần thiết kế đồ họa Adobe Illustrator, Adobe inDesign mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop, Lightroom Sử dụng thành thạo dòng máy ảnh Canon và máy quay chuyên dụng

TeamLeader: Đức Anh

TeamLeader: Đức Anh

Kỹ năng chuyên môn: Được đào tạo chuyên sâu về Đồ họa Am hiểu nhiếp ảnh Tư duy thiết kế sáng tạo, linh hoạt Thành thạo phần thiết kế đồ họa Adobe Illustrator, phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop, Lightroom Phân công công việc cho toàn nhóm Xử lý các vấn đề phát sinh giữa khách […]

Minh Phạm

Minh Phạm

  KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Thiết kế đa dạng các sản phẩm từ thiết kế quảng cáo, in ấn, thiết kế nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp. Am hiểu về nhiếp ảnh Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lighroom, phần mềm thiết kế như Illustrator… TÍNH CÁCH Ham học […]

Hà Quang, Motion Graphic

Hà Quang, Motion Graphic

  KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Chuyên thiết kế mảng Motion Graphic  Am hiểu về thiết kế, nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator… Được đào tạo chuyên sâu về đồ họa chuyển động, đồ họa 3D. TÍNH CÁCH Cá tính, năng động Ham học […]

Dũng Lê, VFX

Dũng Lê, VFX

  KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Am hiểu về nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Illustrator. Thành thạo thiết kế 3D, VFX, xử lý hiệu ứng sống động cho ảnh. Có kỹ năng chuyên sâu về thiết kế đồ họa chuyển động. […]

TechLeader: Trường Phạm

TechLeader: Trường Phạm

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế đa dạng các sản phẩm từ thiết kế quảng cáo, in ấn, thiết kế nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp. Am hiểu về nhiếp ảnh Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lighroom, phần mềm thiết kế như Illustrator… Kinh nghiệm: Tốt nghiệp chuyên […]

Ideas, Sketcher: Trung Trâu

Ideas, Sketcher: Trung Trâu

Kỹ năng chuyên môn: Lên ý tưởng thiết kế sáng tạo Vẽ phác thảo thiết kế ấn tượng, chuyên nghiệp Am hiểu về nhiếp ảnh Am hiểu chuyên sâu về thiết kế đồ họa (bố cục, màu sắc, typography…) Nhạy bén xử lý các thiết kế của khách hàng

Motion Graphic: Trang Ái

Motion Graphic: Trang Ái

Kỹ năng chuyên môn: Chuyên thiết kế mảng Motion Graphic Am hiểu về thiết kế, nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator… Được đào tạo chuyên sâu về đồ họa chuyển động, đồ họa 3D.

VFX: Hiệp gà

VFX: Hiệp gà

Kỹ năng chuyên môn: Am hiểu về nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Illustrator. Thành thạo thiết kế 3D, VFX, xử lý hiệu ứng sống động cho ảnh. Có kỹ năng chuyên sâu về thiết kế đồ họa chuyển động. Các […]

3D, VFX: Đạt To

3D, VFX: Đạt To

Kỹ năng chuyên môn: Chuyên thiết kế mảng đồ họa 3D, hiệu ứng hình ảnh chuyên nghiệp. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator… Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm Am hiểu chuyên sâu về nhiếp ảnh, đồ họa

Designer: Ngọc Anh

Designer: Ngọc Anh

Kỹ năng chuyên môn: Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom. Am hiểu về nhiếp ảnh Được đào tạo bài bản về thiết kế Có kiến thức chuyên sâu về màu sắc, bố cục thiết kế.

Designer: Nam Con

Designer: Nam Con

Kỹ năng chuyên môn: Có tư duy kĩ thuật tốt về màu sắc, bố cục thiết kế, ánh sáng, hiệu ứng Thành thạo phần thiết kế đồ họa Adobe Illustrator, Adobe inDesign mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop, Lightroom Sử dụng thành thạo dòng máy ảnh Canon và máy quay chuyên dụng

TeamLeader: Đức Anh

TeamLeader: Đức Anh

Kỹ năng chuyên môn: Được đào tạo chuyên sâu về Đồ họa Am hiểu nhiếp ảnh Tư duy thiết kế sáng tạo, linh hoạt Thành thạo phần thiết kế đồ họa Adobe Illustrator, phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop, Lightroom Phân công công việc cho toàn nhóm Xử lý các vấn đề phát sinh giữa khách […]

Minh Phạm

Minh Phạm

  KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Thiết kế đa dạng các sản phẩm từ thiết kế quảng cáo, in ấn, thiết kế nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp. Am hiểu về nhiếp ảnh Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lighroom, phần mềm thiết kế như Illustrator… TÍNH CÁCH Ham học […]

Hà Quang, Motion Graphic

Hà Quang, Motion Graphic

  KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Chuyên thiết kế mảng Motion Graphic  Am hiểu về thiết kế, nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator… Được đào tạo chuyên sâu về đồ họa chuyển động, đồ họa 3D. TÍNH CÁCH Cá tính, năng động Ham học […]

Dũng Lê, VFX

Dũng Lê, VFX

  KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Am hiểu về nhiếp ảnh Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Illustrator. Thành thạo thiết kế 3D, VFX, xử lý hiệu ứng sống động cho ảnh. Có kỹ năng chuyên sâu về thiết kế đồ họa chuyển động. […]