Dương Phạm, Ideas, Sketcher

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

  • Lên ý tưởng thiết kế sáng tạo
  • Vẽ phác thảo thiết kế ấn tượng, chuyên nghiệp
  • Am hiểu về nhiếp ảnh
  • Am hiểu chuyên sâu về thiết kế đồ họa (bố cục, màu sắc, typography…)

TÍNH CÁCH

  • Sáng tạo, ham học hỏi
  • Nhạy bén xử lý các thiết kế của khách hàng

MỤC TIÊU

  • Mang đến các thiết kế ấn tượng, hiệu quả cho khách hàng
  • Luôn học hỏi để hoàn thiện mình.

You might also like More from author