Tạp chí thế giới đồ họa – top mẫu thiết kế Inforgraphic

 

– Tên tạp chí: Top mẫu thiết kế infographic

–  Người thực hiện:

  • Ý tưởng: Giang Bầu
  • Nội dung: Huyền Mei – Trang Ái
  • Đồ Họa: Đạt Cò – Hiệp Gà – Đạt Ảnh
  • Chỉ Đạo: Minh Ma
  • Support: Đức Chuối

 

–  Nội dung tạp chí:

top mau thiet ke infographic

 

 

 

  Tạp chí thế giới đồ họa - top mẫu thiết kế thẻ
Contact Me on Zalo