Tạp chí thế giới đồ họa – top mẫu thiết kế thẻ

0

 

– Tên tạp chí: Top mẫu thiết kế thẻ

–  Người thực hiện:

  • Ý tưởng: Giang Bầu
  • Nội dung: Huyền Mei – Trang Ái
  • Đồ Họa: Đạt Cò – Hiệp Gà – Đạt Ảnh
  • Chỉ Đạo: Minh Ma
  • Support: Đức Chuối

–  Nội dung tạp chí:

 

 

You might also like

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo