Tạp chí thế giới đồ họa – top mẫu thiết kế thẻ

 

– Tên tạp chí: Top mẫu thiết kế thẻ

–  Người thực hiện:

  • Ý tưởng: Giang Bầu
  • Nội dung: Huyền Mei – Trang Ái
  • Đồ Họa: Đạt Cò – Hiệp Gà – Đạt Ảnh
  • Chỉ Đạo: Minh Ma
  • Support: Đức Chuối

–  Nội dung tạp chí:

 

 

Bài tham khảo  Tạp chí thế giới đồ họa - top mẫu thiết kế catalogue công ty, doanh nghiệp

You might also like More from author