Thùng carton là một công cụ để đựng sản phẩm, tài liệu cũng như bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển không bị hư hỏng. Ngày nay, khi dich vụ kinh doanh ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn, thì sử dụng hộp carton với mẫu mã đẹp…