Thiết kế bao bì phân bón Việt Úc

0
Tên khách hàng Việt Úc
Hình thức Bao bì
Tên sản phẩm Bao bì Việt Úc
Chi phí dự tính 900.000VNĐ – 1.200.000VNĐ
Thời gian thực hiện 3 – 5 ngày
Độ khó Phức tạp
Mã ý tưởng TKLG002
Yêu cầu khác Không có

 

You might also like

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo
Gọi tư vấn viên
Bản đồ