ThegioiDoHoa.com

thiết-kế-catalog-điện-tử-2

Catalogue điện tử khá giống với catalogue truyền thống, tuy nhiên catalogue điện tử còn được thể hiện như một tài liệu trình diễn đa phương tiện

Catalogue điện tử khá giống với catalogue truyền thống, tuy nhiên catalogue điện tử còn được thể hiện như một tài liệu trình diễn đa phương tiện