ThegioiDoHoa.com

Giá thiết kế thẻ

Dịch vụ Mô tả Thời gian Chi phí
Thẻ học sinh, sinh viên, nhân viên -Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết

-Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần

1-2 ngày 500.000 VNĐ
Thiết kế thẻ quà tặng -Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết

-Thiết kế đảm bảo tính thẩm mĩ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm

-Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần

2-3 ngày 600.000 VNĐ
Thẻ bảo hành -Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết

-Thiết kế đảm bảo tính thẩm mĩ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm

-Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần

2-3 ngày 700.000 VNĐ