ThegioiDoHoa.com

Tạp chí thế giới đồ họa – top mẫu thiết kế brochure

top mau thiet ke brochure

 

– Tên tạp chí: Top mẫu dịch vụ thiết kế brochure

–  Người thực hiện:

  • Ý tưởng: Giang Bầu
  • Nội dung: Huyền Mei – Trang Ái
  • Đồ Họa: Đạt Cò – Hiệp Gà – Đạt Ảnh
  • Chỉ Đạo: Minh Ma
  • Support: Đức Chuối

–  Nội dung tạp chí:

top mau thiet ke brochure

 

 

You may also like