ThegioiDoHoa.com

Tạp chí thế giới đồ họa – top mẫu thiết kế tem nhãn

 

  • Tên tạp chí: Top mẫu dịch vụ thiết kế tem nhãn
  • Người thực hiện: 

–  Ý tưởng: Giang Bầu

–  Nội dung: Huyền Mei – Trang Ái

–  Đồ Họa: Đạt cò – Hiệp Gà – Đạt Ảnh

–  Chỉ Đạo: Minh Ma

–  Support: Đức Chuối 

  • Nội dung tạp chí:

–   Thiết kế tem nhãn rượu

–   Thiết kế tem nhãn mỹ phẩm

–   Thiết kế tem nhãn mật ong