ThegioiDoHoa.com

Top mẫu thiết kế catalogue

 

– Tên tạp chí: Top mẫu dịch vụ thiết kế catalogue công ty – doanh nghiệp

–  Người thực hiện:

  • Ý tưởng: Giang Bầu
  • Nội dung: Huyền Mei – Trang Ái
  • Đồ Họa: Đạt Cò – Hiệp Gà – Đạt Ảnh
  • Chỉ Đạo: Minh Ma
  • Support: Đức Chuối

–  Nội dung tạp chí: